tibor.pittich.sk

kontakt


email: tibor@pittich.sk
tel: +421 650 405296
mobil: +421 903 214733

fakturačné údaje


Tibor Pittich P.J. Šafárika 11 Šaľa, 927 01 IČO: 37516922 DIČ: 1035701117 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Bratislava číslo účtu: 2620431783/1100

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting