tibor.pittich.sk

o nás - prehľad činností


Vitajte na našej domovskej stránke. Sme voľné združenie živnostníkov a navonok používame obchodné meno Tibor Pittich. Zameriavame sa na inštaláciu, konfiguráciu a prevádzku GNU/Linux systémov. Na týchto systémoch prevádzkujeme rôzne internetové služby založené na otvorených protokoloch a opensource technológiách. Na trhu pôsobíme od roku 2002.

Našim klientom poskytujeme služby pri projektovaní, nasadzovaní a prevádzkovaní počítačových systémov. Vykonávame a vyhodnocujeme jednorázové alebo pravidelné bezpečnostné audity. Zabezpečujeme dohľad nad informačnou infraštruktúrou a ďalšie služby formou outsourcingu.

Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt (ako napríklad subdodávateľa). Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných "partnerstiev".

Prevádzkujeme zariadenia umožňujúce bezpečné pripojenie do siete Internet, prepájame pobočky pomocou VPN, zabezpečujeme systémovú integráciu s existujúcimi službami a aplikáciami. Prevádzkujeme telefónne ústredne umožňujúce komunikovať pomocou technológie VoIP.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s počítačovými sieťami dokážeme navrhnúť vhodnú sieťovú infraštruktúru a jej implementáciu na aktívnych sieťových prvkoch.

Vypracujeme dokumentáciu vašej existujúcej informačnej infraštruktúry alebo pripravíme projekt pre sprevádzkovanie, migráciu alebo nasadenie nových systémov a služieb tak, aby ste sa vy mohli venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania. Zabezpečujeme bezproblémový dlhodobý chod vašich systémov a aplikácií, dohľad nad nimi a ich údržbu.

Zverte špecializované úlohy ohľadom informačných technológií profesionálom so zmluvne definovanou zodpovednosťou a časovo ohraničenými dobami odozvy pre vyriešenia neočakávaných problémov.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting