tibor.pittich.sk

referencie


Medzi našich súčasných alebo minulých referenčných zákazníkov patria hlavne spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných technológií. Dokážeme im poskytnúť know-how a služby so špecializáciou na naše predmety činností. Poskytujeme tiež konzultácie pre našich partnerov, ktorí sa pohybujú v tomto segmente.

Naše služby dodávame aj do malých a stredných firiem, kde sa uplatňujú naše odladené a odskúšané štandardizované produkty. V týchto spoločnostiach dokážeme plne outsourcovať sieťovú a serverovú infraštruktúru.

Zoznam referenčných klientov a implementácií v danom segmente vám dodáme na základe záujmu o poskytnutie niektorej našej služby alebo produktu.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting