tibor.pittich.sk

aplikačný server


Aplikačný server je systém, ktorý je pripravený na beh rôznych špecifických aplikácií. Je to generická predpríprava systému v zmysle najlepších praktík. Vďaka našim odladeným a dlhodobo testovaným konfiguráciám a nastaveniam dokážeme modifikovať chovanie systému na najnižšej systémovej úrovni. Podľa vašich požiadaviek tak pripravíme aplikačný server napĺňajúci potreby pre beh vašich aplikácií.

Na takto pripravený systém je možné nainštalovať a prevádzkovať bežné internetové a intranetové služby. Pomocou ďalších rozširujúcich produktov je tak možné dosiahnuť želanú funkcionalitu.

Ak máte záujem o využitie moderných virtualizačných technológií, ponúkame vám možnosť prevádzkovania virtualizačného nástroja Xen. Pomocou virtualizácie je možné konsolidovať a centralizovať vaše aplikácie na jeden fyzický systém, pričom každá aplikácia môže bežať v prostredí iného operačného systému.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting