tibor.pittich.sk

databázový server


Databázový server vám umožní uloženie údajov v štrukturovanej forme, vhodnej pre použitie v aplikáciach. Najčastejším typom relačných databáz v súčasnosti sú SQL databázy. Vrámci tohto produktu vám ponúkame inštaláciu, odladenie a otestovanie databázového servera vhodného pre vaše prostredie, jeho prepojenie s aplikáciami. Navrhneme a implementujeme rôzne zálohovacie scenáre, prípadne replikáciu databáz. Konfiguráciu produktu prispôsobíme vašim požiadavkám s prihliadnutím na bezpečnosť.

Pre produkt databázový server vám poskytujeme možnosť výberu medzi nasledovnými SQL databázami:

  • MySQL
  • PostgreSQL

Vrámci produktu databázový server ponúkame aj implementáciu servera pre adresárové služby - LDAP. S úspechom používame špičkový opensource produkt OpenLdap. Tento typ databázy je vhodný pre uloženie informácií o objektoch vo vašej spoločnosti. Je možné ho prepojiť s autorizačnými a autentikačnými schémami vo vašej spoločnosti, prípadne vytvoriť nové centralizované miesto pre uloženie týchto kľúčových informácií. Rovnako ako pri relačných databázach je možnosť vytvorenia rôznych zálohovacích scenárov, resp. resplikácie databáz.
V našich aplikačných serveroch používame LDAP protokol ako miesto uloženia všetkých používateľských informácií.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting