tibor.pittich.sk

dohľadový server


Dohľadový server vám sprostredkuje prehľad o stave vašich serverov, služieb a stave siete. Systém dohľadu je založený na nástroji NAGIOS, ktorý poskytuje vysokú mieru škálovatelnosti, možnosť prispôsobenia sa požiadavkám klienta a tvorby vlastných pluginov. Vďaka širokým možnostiam notifikácie možete byť o výpadkoch informovaný skôr ako budú spozorované koncovými uživateľmi, prípadne manažmentom.

Informácie o stave monitorovaných serverov a služieb sú dostupné pomocou webového rozhrania, pripadne e-mailových notifikácií. Možné sú taktiež notifikácie pomocou sms a IM služieb ako icq, jabber. Ponúkame vám aj vizualizácie všetkých kľúčopvých parametrov vašich systémov, kde pomocou dlhodobého sledovania dokážete analyzovať dlhodobé trendy využívania prostriedkov ktoré poskytujú vaše systémy.

Okrem štandardných konfigurácií vám ponúkame aj možnosť tvorby vlastných kontrolných pluginov pre vaše špecifické služby, tvorbu alternatívnych možností notifikácie, prípadne možnosť integrácie výstupov do existujúceho trouble ticket systému.

Medzi možnosti kontroly patria napríklad:

 • kontrola sieťovej dostupnosti serverov
 • kontrola dostupnosti a odozvy sieťových služieb
  • http, https
  • smtp, ssmtp
  • ntp
  • snmp
  • pop3, pop3s
  • imap, imaps
  • ldap, ldaps
  • proxy
  • a iné
 • kontrola systémových prostriedkov
  • bežiace procesy
  • záťaž procesora
  • zaplnenie disku a pamäte
 • kontrola stavu hardvéru
  • SMART
  • stav raid poľa
  • IPMI
  • stav hw senzorov
 • a iné

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting