tibor.pittich.sk

mail server


Pre potreby mailovej komunikácie vám môžeme ponúknuť naše riešenie mailového servera založené na poštovom serveri postfix . V tomto produkte využívame pre kontrolu obsahu mailových správ špeciálne nakonfigurovaný filter obsahu amavisd-new a mailový filter spamassassin. Súčasťou je aj antivírusový systém clamav.

Produkt je riešený s prihliadnutím na stále aktuálnejší problém boja proti spamu a vírusov šírených poštou. Vzhľadom na svoju aktualizovanú konfiguráciu odpovedajúcu na nové techniky šírenia spamu, dosahuje vysokú efektivitu v zachytávaní ako nevyžiadanej pošty tak aj vírusov. Konfigurácia mail servera je dlhoročne testovaná v tých najnáročnejších podmienkach, naša referenčná implementácia obsluhovala dlhodobo viac ako 1000 klientov.

Medzi základné charakteristiky produktu patria:
  • SASL autorizácia
  • blokovanie nevyžiadaných správ a vírusov
  • uchovávanie blokovaných mailov v karanténe
  • prístup pomocou webového rozhrania (webmail IMP/horde)
  • možnosť nastavenia automatických odpovedí
  • správa uživateľov v ldap databáze
  • možnosť automatického pridávania pätičiek k mailom
internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting