tibor.pittich.sk

web server


Dnes je už samozrejmé prezentovať vašu firmu v prostredí internetu. Rovnako samozrejmá je potreba zdieľania informácií a dokumentov vnútri vašej firmy, v rámci intranetu.

Pre potreby vašej prezentácie dostupnej pomocou web technológií vám zriadime web server zodpovedajúci vašim požiadavkám. Produkt je založený na implementácii http servera Apache 2, momentálne nejpopulárnejšom a najrozšírenejšom webserveri.

V rámci tohto produktu vám môžeme poskytnúť

  • rýchlosť a vysokú mieru bezpečnosti
  • konfiguráciu štandardných modulov
  • podporu ssl
  • prepojenie na php a mysql (prípadne inú databázu)
  • konfigurácia virtuálnych hostov
  • prepojenie na ldap databázu
  • štatistiky prístupov

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting