tibor.pittich.sk

bezpečnostný a funkčný audit


Ak potrebujete overiť internú alebo externú bezpečnosť vašich systémov, je táto služba určená práve pre vás. Na základe jej výsledkov a doporučení si môžete zlepšiť vašu bezpečnostnú politiku, overiť či prevádzkované služby vyhovujú prostrediu pre ktoré sú poskytované z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti.

Stáva sa, že sa vo svojich systémoch nevyznáte. Neviete, čo presne vaši zamestnanci postupne implementovali, ako sú nastavené a prevádzkované služby ktoré denne používate. Pomôžeme vám zorientovať sa v spleti technických a technologických prostriedkov. Zanalyzujeme a popíšeme vašu aktuálnu situáciu, nájdeme jej slabé miesta, upozorníme na kvalitné oblasti. Funkčný audit môže byť dobrým odrazovým mostíkom pre konsolidáciu a ďalší rozvoj vašich informačných technológií.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting