tibor.pittich.sk

inštalácia a konfigurácia


Táto služba je určená napríklad pre spoločnosti, ktoré si chcú umiestniť vlastný server v niektorom hostingovom centre a mať tak svoje aplikácie dostupné v rámci Slovenska aj sveta s čo najmenšími odozvami. Typicky sa jedná o inštaláciu firewallu, web servera, poštového servera, webmailu, dns servera, ldap servera alebo inštaláciu niektorej SQL databázy.

Rovnako je služba určená pre malé a stredné firmy, ktoré by chceli alebo už majú prepojenú svoju lokálnu sieť so sieťou Internet akýmkoľvek spôsobom. Typicky sa jedná napríklad o inštaláciu routera, firewallu, poštového servera, webmailu, samba servera pre zdieľanie prostriedkov v lokálnej sieti, dohľadového servera prípadne niektorého typu aplikačného servera pre potreby lokálnej siete.

Pri tejto službe je k dispozícii inštalácia a konfigurácia systému podľa požiadaviek zákazníka alebo na základe vypracovaného projektu. Po inštalácii je možné využiť časovo obmedzenú poinštalačnú podporu.

Vrámci ucelených produktov ponúkame typické inštalácie, ktoré nájdete v sekcii produkty. Jedná sa o predpripravené produkty ktoré len prispôsobíme vašim potrebám. Čas inštalácie sa tak zníži na minimum a potrebné vyladenia operačného systému sú už vopred predpripravené. Výber použitých aplikácií a ich verzie zodpovedajú aktuálnym požiadavkám na funkčnosť a bezpečnosť, konfigurácie aplikácií sú dlhodobo odladené a otestované.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting