tibor.pittich.sk

prevádzka, dohľad a údržba


Tieto služby si môžete objednať k existujúcim alebo novým inštaláciám. Formou mesačného paušálu alebo platbou za jednotlivé výkony si zabezpečíte dohľad nad vašimi systémami, ich pravidelnú údržbu a aktualizáciu. Rôzne typy podpory sú odstupňované podľa času reakcie a času vyriešenia nepredpokladaných problémov ako aj časového rozsahu pre rôzne úpravy konfigurácií alebo konzultácie.

V oblasti podpory, dohľadu a údržby systémov ponúkame rôzne programy pre dlhodobú starostlivosť o vaše systémy. Tieto programy sa od seba líšia hlavne rozsahom poskytovanej podpory, dobou reakcie na vaše požiadavky a dobou vyriešenia nepredpokladaných problémov.

  • basic
  • light
  • medium
  • advanced
  • gold
internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting