tibor.pittich.sk

školenia a kurzy


Pre väčšie skupiny dokážeme zabezpečiť krátke niekoľkodňové školenie kde sa oboznámite so základmi práce s operačným systémom Linux, ako aj rozsiahly týždňový alebo dvojtýždňový kurz s podrobným hĺbkovým odborným výkladom. Pre vašich pracovníkov ponúkame aj zaškolenie a oboznámenie s prácou na nainštalovaných systémoch.

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting