tibor.pittich.sk

zálohovanie


Zálohovanie a archivácia údajov je dôležitým aspektom prevádzky počítačových systémov. Nemenej dôležitým faktorom kvalitného zálohovania je zvolenie správnej metodiky a frekvencie. Vďaka našim službám môžete využívať nami vyvinutý unikátny spôsob zálohovania a archivácie konfiguračných súborov a iných dôležitých parametrov počítačových systémov.

Pre zálohovanie používateľských údajov, dokumentov, mailov a iných dát ktoré produkujú používatelia vašich systémov navrhneme správnu politiku a navrhneme vám rôzne možné scenáre. V prípade záujmu poskytujeme zálohovanie údajov podľa ich veľkosti na nezávislom médiu v inej lokalite ako sú prevádzkované vaše systémy. Samozrejmosťou je zabezpečenie dôvernosti vašich údajov pomocou silných šifrovacích algoritmov.

Vrámci tejto služby poskytujeme aj možnosť archivácie logovacích záznamov, ktoré produkujú vaše systémy podľa dĺžky ich uchovávania. Ponúkame vám možnosť archivácie záznamov až do jedného roka!

internet outsourcing linux networking počítačová sieť monitoring dohľad servis autentikácia inštalácia mail spam bezpečnosť root tcp/ip radius konzultácie voip autorizácia zálohovanie sql admin smerovač firewall logovanie dns webserver ldap unix perl raid storage analýza dokumentácia intranet accounting